İSTANBUL MUSHAFI HÜSEYİN KUTLU

İSTANBUL MUSHAFI

On sekizinci yüzyıldan bu yana kesintiye uğrayan nakkaşhâne geleneği de bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yeniden canlanmış oldu. Bu 10 ciltlik yazma eser tarih boyunca ekol haline gelmiş on dönemi kendi bünyesinde topluyor. Mushafta, Endülüs, Memlük, İlhanlı- Celayir, Türkmen dönemleri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür ve Safevi dönemlerini takip eden Osmanlı'nın ilk ve son dönemlerinden günümüze kadar uzanan ekoller ve üsluplar özü itibariyle temsil edildi.Teknik ve sanatsal özellikleri ile benzersiz bir çalışma olan İstanbul Mushafı'nda 1001 farklı tasarımda durak, 14 farklı secde gülü ve aşr gülleri, 30 farklı cüz gülü, 120 hizip gülü ve 114 sûre için ayrı tasarımlarda sûre başlığı yer alıyor. Eserin orijinali Cumhurbaşkanına takdim edildi. Orijinalinde kullanılan el yapımı aharlı kâğıtlara, geliştirilen özel yöntem ve teknikle gerçekleştirilen1000 takım tıpkıbasımı da İslam Dünyasının devlet başkanlarına, din adamlarına, belli başlı kütüphanelere ve önemli camilere hediye edilecek.#istanbul #mushaf #türk #kuran #quranquotes #quran #quranverses #oldquran #old #klasikelsanatları #hatsanatı #hattat #islamiccaligraphy #art #caligraphy #islam #islamic #din #islamdini #medrese #islamichistory #kuran

Price: 220,000 TL

V.A.T.: 39,600.00 TL Total Amount: 259,600.00 TL