Current Auctions

OSMANLI BASKI KİTAPLAR MÜZAYEDESİ - 1

Recommended Items From Auctions

Kitabu Şerhi Şemail Tercümesi-(1862-1949)Siyer Hakkındadır - Arapça - Bez cildindedir sırtında ismi yazmaktadır bulak baskısı nadirdir.1254 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 327 Syf. Tek Kitap - 25x18 cm.

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Çay Risalesi-Seyyid Mehmet İzzet - Çay Hakkındadır - Osmanlıca- Çay üzerine yazılmış osmanlıdaki en eski eser. Osmanlıcadır Dönemin Cildinde Varaklı sıcak baskı çay yazılı bez cildindedir 1295 Hicri - Müzellefzade Rıza Efendi - 81 Syf. Tek Kitap - 16x22 cm.

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Kenzül Havas Keyfiyeti Celb ve Teshir -Seyyid Süleyman El Hüseyni - Havas Büyü Hakkındadır - Osmanlıca- Havas büyü sihir konularını ihtiva eden bir eserdir. Dönemin sırtı deri cildindedir kondisyonu harikadır - 1332 Hicri - Kadr Matbaası İstanbul - 903 Syf. 1-2-3-4 Cild İki Kitap - 14x20 cm.

Current Price: 2,000 TL

Place Bid

Tercüme-i Mektubat-ı Şeyh Muhammed Masum Nakşibendi -Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 128 Syf. 3. cilt Tek Kitap - 24x33 cm.

Starting Bid: 1,500 TL

Place Bid

Mektubat-ı İmam-ı Rabbani tercümesi-Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 281 Syf. 1. cilt Tek Kitap - 22x32 cm.

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Kazan Baskı Kuranı Kerim -İslam genel Bilgi -Arapça - Modern mukavvalı bez cildindedir. Fatiha sayfasında eksik vardır genel kondisyonu güzel durumdadır.Tamir eden kişi fihristin ve matba/ tarih kaydını kitabın başına yerleştirmiş durumdadır.Önemli bir not olarak beyan edilmeliki bu kitap...

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Tefsiri Mevakıb Tercümesi Mevahib Tefsiri-İsmail Ferruh Efendi - Tefsir Hakkında - Osmanlıca Arapça - Altın varaklı maşallah yazılı Dönemin yeşil deri cildindedir - 1282 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 1060 Syf. 2 cilt tek kitap - 17x24 cm.

Current Price: 1,100 TL

Place Bid

Tefsiri Tıbyan ve Tefsiri Mevakib-Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) ve İsmail Ferruh Efendi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Eser Sonradan mukavvalı bez cildindedir. Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri ile Hüseyin Vâiz Kâşifi'nin yazdığı Tefsîr-i...

Current Price: 55 TL

Place Bid

Şifa-ı Şerif -Kādî İyâz - Tefsir Hakkında - Arapça - Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müslümanlar üzerindeki haklarına dair olup Osmanlı dönemi altın tezhipli baskılı bez cildindedir.- 1312 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 610 syf 2 cilt tek kitap - 12x19 cm.

Current Price: 250 TL

Place Bid

Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

Current Price: 550 TL

Place Bid

Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

Current Price: 350 TL

Place Bid

Miftah-ul İber-Abdüllatif Subhî Paşa,Tarih hakkındaOsmanlıca- Dönemin Altın Tezhipli full deri cildindedir yan kağıtları dönemin ebrusudur. İbn Haldûn’un bir dünya tarihi niteliği taşıyan El-İber'i önsöz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve “mukaddime” adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan...

Current Price: 450 TL

Place Bid